Dr. Öğr.Ü. Ömer Vefik Özozan

Genel Cerrahi

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ LİV HOSPİTAL

ömer.vefik.özozan@istinye.edu.tr

İlgi Alanları

Eğitim Bilgileri

Uzmanlık Alanları

Diller

Copyright ©2019 All rights reserved | This template is made with Media Minerva