Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonları Risk Faktörleri

  • Yayınlanma Tarihi 21/05/2020 20:11
  • Doktor Adı Uzm.Dr. Faruk Akçay
  • Hastane KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ
  • Beğeni Sayısı 17
  • Yorum Sayısı 0
  • Görülme Sayısı 57

••HANGİ ÇOCUKLAR BAKTERİÜRİ YA DA SEMPTOMATİK İDRAR YOLU ENFEKSİYONU (İYE) AÇISINDAN ARTMIŞ RİSK ALTINDADIR. (ÇOCUKLARDA TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONU RİSK FAKTÖRLERİ)


İdrar yolları enfeksiyonları çocukluk çağında, üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık görülen sağlık problemidir. Her iki cinste ve her yaş grubu çocukta sıklıkla rastlanabilen bu şikayetler, zamanında belirlenip gerekli tedavi yapılmadığı takdirde; böbrek yetmezliğinden hipertansiyona, kansızlıktan büyüme geriliğine kadar pek çok kalıcı hasara neden olabilir.


Üriner sistem enfeksiyonu böbrekler ve mesanenin iltihabıdır. Mesanenin iltihabına “sistit”, böbreklerin iltihabına ise “pyelonefrit” denir. Pyelonefrit sistitten daha az görülmesine rağmen daha fazla zarar vericidir. Sıklıkla üretra (idrarın dışarı atıldığı kanal) dışındaki ciltten bakterilerin mesaneye ulaşması ile oluşur. İdrar yolu iltihabını tedavi etmek, böbrekleri korumak açısından önemlidir.


•• Çocukta Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonları İçin Risk Faktörleri:


A-Yoğun bakım ünitesinden taburcu olmuş prematüreler

B-Çocuklarda;

·          İmmün yetmezlik ya da altta yatan sistemik hastalık (diabetes mellitus gibi) varlığı

·          İdrar yolu anomalisi ( fimozis, hipospadyas,  epispadyas, UPJ-üretero -pelvik junction da darlık,üretero vezikal darlık,mesane divertikülü, PUV-posterior üretral valv)

·         Böbrek taşı

·         Nörojenik mesanesi ya da işeme disfonksiyonu olan çocuklar- opere edilmiş meningosel veya meningomylosel’li çocuklar,  Spina bifida occultası olan çocuklarda norojenik mesane için artmış risk vardır.

·         Kronik ağır kabızlığı olan çocuklar

·         Ailede idrar yolu enfeksiyonu ( İYE, genetik eğilim) , böbrek anamolisi ( at nalı böbrek gibi) ya da reflü öyküsü olması

C- 5 Yaşından küçük ve okul çağı kız çocukları

D) 1 yaşından küçük erkek çocuk

E)Yabancı cisimler, mesaneye, üreterlere yerleştirilen kateterler

F)Banyo Köpükleri

G) Okul çocuklarında sık görülen idrarı eve saklama eylemi

Copyright ©2019 All rights reserved | This template is made with Media Minerva